Zmenšit písmo Původní velikost Zvětšit písmo

Úvod

Vážení návštěvníci stránek  Domu seniorů Liberec – Františkov,

začal nám rok 2016 a věřím, že i nové období Domu seniorů Liberec - Františkov. Nové nejen ve snaze o lepší a kvalitnější služby, ale nové snad i ve spolupráci vedení Domu seniorů s rodinami a blízkými našich klientů, ale i nové ve vzájemné spolupráci uvnitř kolektivu zaměstnanců. Během druhého pololetí předchozího roku, jsme se snažili nastavit nové procesy, které by měly vést k zvýšení kvality poskytovaných služeb. V tomto úsilí budeme nadále pokračovat.

V současné době vrcholí naše spolupráce s Českou alzheimerovskou společností, která by měla vést k certifikaci Domů se zvláštním režimem touto společností na tzv. „Vážky“. Tedy zařízení, kde je garantována kvalita poskytovaných služeb uživatelům postiženým Alzheimerovou nemocí. Zároveň zde vznikne kontaktní místo pro rodiny, které se s touto nemocí potýkají. Pro tyto rodiny se brzy v našem hlavním menu objeví speciální odrážka s důležitými informacemi.

Na dalších odděleních Domu seniorů Liberec - Františkov se snažíme stabilizovat pracovní kolektiv a zajistit častější přítomnost lékaře. Všechny kroky by měly vést k vyšší spokojenosti uživatelů. Dlouhodobě chceme usilovat o spokojenost našich klientů, o vzájemně dobrou spolupráci s rodinami a blízkými našich klientů a celkově o pocit pohody a bezpečí pro naše obyvatele. V rámci uvedeného probíhají má pravidelná setkání s obyvateli Domu seniorů, schází se stravovací komise, proběhlo anonymní dotazníkové šetření mezi klienty a průběžně probíhá i podobné dotazníkové šetření mezi návštěvníky Domu seniorů. Na všechna setkání jste srdečně zváni i Vy, rodinní příslušníci našich obyvatel. Zároveň pro dobrou spolupráci je třeba vzájemné důvěry a také vzájemné otevřenosti. Jen takový přístup pomůže nalézt slabá místa a zároveň zajistit spokojenost všech zúčastněných.

V brzké době se na našich stránkách objeví i plánované akce na tento rok. Přijměte prosím takovéto zveřejnění i jako pozvánku. Vážíme si Vaší péče, kterou svým nejbližším věnujete a těšíme se na společně strávené chvíle.

Bc. Jan Gabriel,
ředitel Domu seniorů Liberec - Františkov

Proč svítíme modře?

„    Osvětová kampaň „Česko svítí modře“ vznikla jako první projekt platformy NADĚJE  PRO AUTISMUS a jejím cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o problematice poruch autistického spektra (PAS) neboli autismu. Celorepubliková kampaň je oficiálně zahájena dnem 2. dubna, který je OSN vyhlášen jako Světový den zvýšení povědomí o autismu (WAAD), a potrvá až do konce měsíce. V České republice žije podle odhadů přibližně 100.000 osob s PAS. Modrá barva je symbolem komunikace - jedné ze tří oblastí, které jsou pro osoby s PAS problematické a pro vzájemné porozumění zcela zásadní. Svoji podporu lidem s PAS a jejich rodinám je možné vyjádřit např. modrým laděním oblečení nebo jeho doplňku, nasvícením objektu na modro či podsvícením webových stránek modrou barvou“.

USILUJEME O VYTVÁŘENÍ
BEZPEČNÉHO, PŘÍJEMNÉHO, DOMÁCÍHO PROSTŘEDÍ PRO SENIORY,
JEJICHŽ SITUACE VYŽADUJE PRAVIDELNOU POMOC DRUHÉHO ČLOVĚKA.
PROSTŘEDNICTVÍM PROFESIONÁLNÍCH SLUŽEB
JIM CHCEME POMÁHAT DŮSTOJNĚ ŽÍT.  

DŮM SENIORŮ LIBEREC -FRANTIŠKOV,p.o. POSKYTUJE DVA DRUHY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:

  1. DOMOV PRO SENIORY
  2. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

logo_lk.png

Zahájení provozu: 15.prosince 2003

Kapacita zařízení: 200 míst

z toho 166 Domov pro seniory a 34 Domov se zvláštním režimem

Skladba pokojů: 82 jednolůžkových a 59 dvoulůžkových

Počet pracovníků: 142

Areál zařízení je umístěn v klidné části města Liberec. Z oken skýtá výhledy na Jizerské hory i Ještěd a je snadno dostupný městskou dopravou. Součástí areálu je udržovaný park. Přímo v objektu je veřejnosti přístupná kavárna-cukrárna a kadeřnictví. Zařízení je bezbariérové, moderně vybavené.

V horních patrech jsou pokoje pro uživatele, v dolních dvou patrech je kuchyň s jídelnou, prádelna, Centrum denních aktivit, rehabilitace, několik místností účelově vybavených pro zájmovou činnost, knihovna a kaple.

aktualizace 14.12.2015

Dům seniorů Liberec - Františkov, p.o. © 2010